Erasmus+ vierailu Chemnitziin ja Hofiin

Vierailin 4.-9.12.2023 kahdessa saksalaisessa kansalaisopistossa. Kyseessä oli Erasmus+ Job Shadowing -matka, jonka teki mahdolliseksi Sastamalan opiston kansainvälinen toiminta ja sen saama Erasmus+ akkreditointi status.

Volkhochschule Chemnitz

Ensimmäinen kohteeni oli Volkhochschule Chemnitz. Chemnitz on noin 240 000 asukkaan teollisuuskaupunki Saksin (Sachsen) osavaltiossa lähellä Erzgebirge vuoristoa ja Tšekin tasavallan rajaa. Kaupungin keskustan alueella on meneillään runsasta rakentamista, joka liittyy Chemnitzin nimeämiseen yhdeksi vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Volkhochschule Chemnitz sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa ja esimerkiksi joulutorille oli matkaa vain muutamia satoja metrejä. Samassa rakennuksessa, jossa opisto toimii, on myös useita muita organisaatioita kuten kaupungin musiikkikoulu, kaupungin kirjasto, luonnontieteellinen museo, galleria ja kulttuuripääkaupungin toimisto.

 

Opiston kurssitoiminnasta minusta kertoivat opiston vieraiden kielten koulutuksen vastaava Manuela Dörrer (kuvassa vasemmalla) ja terveys ja ekologisen koulutuksen vastaava Ellen Thümmler (kuvassa keskellä). Vuonna 2022 opistolla oli 1032 kurssia, joille osallistui yhteensä 11 293. Chemnitzin kaupungin kansainvälisyyttä kuvaa hyvin se, että nämä osallistujat tulivat yli 70 maasta.

Opiston kurssitarjonnan rakenne ja idea on hyvin samanlainen kuin suomalaisten opistojen. Sisällöllisiä eroja tietysti löytyy kuten poliittis-yhteiskunnallisten kurssien painottaminen tai ekologisten kurssien runsaus ja monivivahteisuus. Mainiona kehyksenä luontoon liittyville kurssiretkille on lähellä sijaitseva Erzgebirge -vuoristo.

Chemnitziin tutustuminen                                                        

Vierailuni aikana opistolla harjoittelua suorittanut TU Chemnitzin aikuispedagogiikan opiskelija Cella-Marie Frassek (kuvassa oikealla) toimi kaupunkioppaanani ja hän esitteli minulle mainiosti ja mielenkiintoisesti kaupungin keskustaa, sen historiallisia rakennuksia ja keskeisiä kulttuurikohteita. Kierroksemme päättyi todella laajalle Chemnitzin Weihnachtsmark-alueelle ja Glühweinin nauttimiseen.

Volkhochschule Hofer Land

Vierailuni toinen kohde Volkhochschule Hofer Land sijaitsee Hofin kaupungissa, Baijerin osavaltion pohjoisosassa Oberfrankenin alueella. Kaupungissa on noin 45 000 asukasta. Opisto on sekä kaupunki- että piirikuntaopisto ja se tarjoaa kaupungin lisäksi kursseja 27 lähellä sijaitsevissa pienissä kaupungeissa. Tässä mielessä opiston toiminta muistuttaa Sastamalan opiston toiminnan toteutumista pienemmillä paikkakunnilla.

Vierailustani vastasi opiston vieraiden kielten opetuksen koordinaattori Hana Petraskova (kuvassa vasemmalla), joka heti vierailuni aluksi esitteli opiston upeita tiloja. VHS Hofer Land on Baijerin osavaltion kolmanneksi suurin kansalaisopisto ja sen toimipiste, LU7, sijaitsee Hofin pääkadun varrella kaupungin ydinkeskustassa. Opistorakennus on usean kerroksen kokonaisuus, josta löytyy kaikkia mahdollisia opetustiloja. Sen korkeaa aulatilaa kutsutaan lasihalliksi, ”Glashalle”, jossa on koko ajan taide- ja valokuvanäyttelyitä.

VHS Hofer Landin suuruus perustuu sen toiminnan monipuolisuuteen, ei yksinomaan kansalaisopistotoimintaan. Opistolla on monenlaisia projekteja ja yhteistoimintamuotoja. Tällaisia ovat muun muassa:

  • VHS & Schule, joka sisältää sekä koulusosiaalityön että kokopäiväkoulutoiminnan (Suomessa vastaavaa on koulujen iltapäivätoiminta)
  • nuorten työllistämiskoulutus
  • ammatillisen ja jatkokoulutuksen tuki
  • Integraatiokeskus, joka sisältää maahanmuuttajille kohdennettuja koulutus- ja tukipalveluita

Lena Schöffel (kuvassa oikealla) esitteli minulle opiston tarjoamia hyvinvointia edistävän koulutuksen sisältöjä. Kokonaisuudessaan opistolla on yli 200 terveyttä ja hyvinvointia edistävää kurssia. Näistä esimerkkinä ovat suomalaisten kansalaisopistojen tavoin joogakurssit. Opiston ajantasaiset tilat tekevätkin vaikutuksen, kun esimerkiksi yksi liikuntatila mahdollistaa ilmajooga (”Aerial-Yoga”) kurssin toteuttamisen. Tuntui kuin olisin ollut jossakin joogastudiossa enkä kansalaisopistossa, kun itse kansalaisopistojen joogakursseille osallistuneena olen tottunut koulujen suuriin liikuntasaleihin.

Kansalaisopiston Integraatiokeskuksen toiminta on laajaa ja monipuolista. Perusajatus on edistää maahanmuuttajien integroitumista saksalaiseen yhteiskuntaan. Projektityöntekijä Petra Leicht (kuvassa keskellä) kertoi minulle pakolaisten työllistymisen prosessista ja miten Integraatiokeskuksen toimintamuodot ketjuna edistävät työpaikan löytymistä ja pysyvää työllistymistä. Ensimmäisenä vaiheena on tietysti saksan kielen perusteiden oppiminen, josta prosessi etenee ammatillisesti kohdentuneen kielen oppimiseen. Petra Leichtin projektissa ”Gemeinsam stark! Wege in Arbeit für Geflüchtete” avustetaan pakolaisia löytämään itselleen sopiva työpaikka ja siinä tuetaan myös työnpaikkoja tarjoamaan maahanmuuttaneille työtä.

Saksalais-suomalainen ystävyysseura

Saavuin Hofiin Suomen itsenäisyyspäivän iltana. Vierailuni kannalta sopivasti seuraavana ilta oli saksalais-suomalaisen ystävyysseuran (Deutsche Finnische Gesellschaft) pikkujoulut, joihin sain osallistua. Seuran perustamisen taustana on ollut Hofin ja Joensuun kaupunkien ystävyyskaupunkisuhde. Nykyisin seura on hyvin aktiivinen ja sen jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa.

Pikkujouluissa meitä osallistujia oli yhteensä yli 20. Ohjelmassa oli suomalaista glögiä, suomalaisten joululaulujen laulamista, vapaata keskustelua ja joulupukin odottelua. Ja sittenhän joulupukki saapui lahjoja jakamaan.

Omien tavoitteiden toteutuminen

Erasmus + Job Shadowin matkassa keskeistä on omien tavoitteiden asettaminen riittävän selkeästi, jotta vierailun aikana huomio voi kiinnittyä ydinasioihin. Koen, että Job Shadowing on myös eräänlainen näkökulma tehdä sellaisia oivalluksia, joita ei voinut kuvitellakaan ennen matkaa. Kahteen kansalaisopistoon tutustuminen tarkoitti runsasta informaation saamista, uusiin, sympaattisiin ihmisiin tutustumista ja mielenkiintoisia vuorovaikutustilanteita.

Lähtökohtana vierailuilleni oli se, että pystyn koko ajan käyttämään saksan kieltä turvautumatta englannin kieleen ja joka myös toteutui. Pidin molemmissa opistoissa esitelmän suomalaisesta kansalaisopistotoiminnasta. Konkreettisena esimerkkinä oli luonnollisesti Sastamalan opisto ja kerroin Sastamalasta myös mielenkiintoisena matkailukohteena.

VHS Chemnitzissä esitelmäni oli kohdennettu opiston työntekijöille. VHS Hofer Landissa se oli lisätty kurssitarjontaan nimellä ”Europäische Erwachsenenbildung am Beispiel der Volkshochschule Finnland“. Osallistujia olikin siellä yli 20, kun opiston työntekijöiden lisäksi paikalla oli useita saksalais-suomalaisen ystävyysseuran jäseniä.

Molemmissa opistoissa sain osallistua yhdelle sellaiselle kurssille, joka kehitti minua henkilökohtaisesti ja tarjosi samalla uusia mahdollisuuksia omien kurssieni monipuolistamiseen sekä sisällöllisesti että pedagogisesti.

VHS Chemnitzissä ohjelmassani oli Anna Jörgin pitämä kurssi ”Achsamkeit und Selbsfursorge”. Kurssi-illan keskeinen sisältö oli oman mielen ja kehon tilan huomioiminen. Tätä edistivät erilaiset harjoitukset kuten alun pitkä meditaatio ja piirtämistehtävä oman sisäisen, vapaan tilan tunnistamiseksi.

VHS Hofer Landissa osallistuin Monika Rubnerin kurssille ”Resilienz – Stark fürs Leben”. Hän avasi aluksi resilienssin käsitettä ja toi esille monia, eräänlaisia resilienssin "työkaluja". Niiden sisältönä on oppiminen pysähtymään vaikeisiin tilanteisiin, ottamaan niissä käyttöön erilaisia näkökulmia, löytämään uusia ratkaisuja ja siten vahvistamaan omaa resilienssiä esimerkiksi valmistautumisessa mahdollisiin tuleviin, haasteellisiin tilanteisiin.

Yhteenvetona matkani oli monipuolisesti onnistunut. Erasmus+ päätavoitteen mukaisesti eurooppalainen identiteettini vahvistui ja samalla lisääntyi ymmärrykseni siitä, miten tärkeää työtä kansalaisopistot tekevät niin Saksassa kuin Suomessa.

 

Kuvat: Hana Petraskova, Hannu Sirkkilä.