HENKISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TYÖSSÄ JA ARJESSA

Henkisyys sisältönä tarkoittaa käsitystä jostakin korkeammasta ja samalla syvemmästä elämän tarkoituksesta sekä tämän vaikutuksesta meidän elämäämme. Pohdinnat oman elämän tarkoituksesta ja merkityksestä ovat tulleet minulle keskeiseksi osaksi arkeani viimeisen 20 vuoden aikana. Olen tehnyt lukuisia ulkomaanmatkoja, osallistunut kursseille ja retriitteihin rakentaen oman henkisen hyvinvointini perustaa. Siihen kuuluvat arkipäiväisesti jooga ja meditaatio. Tätä kokemustani ja osaamistani haluan jakaa henkisen hyvinvoinnin edistämisen palveluilla.

Palveluiden ytimenä on vahvistaa henkisyyden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta itse kunkin elämän arjessa. Siten voimme paremmin, mielemme on rauhallinen, energiamme voi säteillä iloa ja tasapainoisuutta ja elämme tärkeät asiat ja arvot selkiintyvät.

HENKISEN HYVINVOINNIN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT

Henkistä fitnessiä ja älykkyyttä työelämään – kokemuksia ja käytäntöjä” (2020)

Kirjani ”Henkistä fitnessiä ja älykkyyttä työelämään - kokemuksia ja käytäntöjä” käsittelee henkisyyden edistämistä ja toteuttamista työelämässä sekä työpaikan että työntekijän näkökulmasta.  Sen lähtökohtana on henkisyyden myönteiset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen, työyhteisön toimivuuteen sekä myös työpaikan tuloksellisuuteen.

Kirjan aineistona on kymmenen omassa työssään henkisyyttä toteuttavan ja kokevan haastattelut.  Kirja sisältää lisäksi tutkimustietoa henkisyydestä ja työelämän muutoksista. Se tuo esille Suomessa vielä harvinaisia käsitteitä henkinen äly, henkinen wellness ja henkinen fitness.

Kirja tarjoaa runsaasti esimerkkejä henkisyyden toteuttamisesta työelämässä arvopohdintoina, läsnäolevuuden käytäntöinä ja vuorovaikutuksen edistämisenä. Kirja kannustaa tehtävien muodossa lukijaansa pohtimaan ja vahvistamaan henkisyyttään omassa työssään.

Kirjan hinta 15 € (+ mahdolliset postituskulut).

Henkisen fitnessin työpaja tai yksilövalmennus

Henkisen fitnessin perusajatus on se, että ihmisen henkisyyttä voidaan kehittää. Kehittämisen sisältöinä ovat käsitys itsestä oman henkisyytensä kehittäjänä, oman itsensä, toimintansa ja tunteidensa säätely, itsemotivaatio sekä sosiaalinen tietoisuus. Työpajan tai yksilövalmennuksen tavoitteena on motivoida osallistujia omaan henkiseen kehitysprosessiinsa harjoitusten ja keskustelujen avulla. Työpaja käsittää viisi tapaamiskertaa. Yksilövalmennuksen kesto ja tarkempi toteutus sovitaan aina erikseen asiakaslähtöisesti.

Voi hyvin työelämässä ja elämässä

Kurssimuotoisesti käsitellään suomalaisen työelämän muutossuuntia ja tunnistetaan työelämän haasteita. Kurssin tavoitteena on edistää osallistujien työhyvinvointia tekemällä näkyväksi toimivia käytäntöjä sekä työssä että vapaa-aikana. Sisältönä on pohtia työn tarkoitusta ja merkitystä itselle sekä työn ja vapaa-ajan suhdetta ja tasapainottamista.  Kurssi käsittää viisi 1,5 tunnin tapaamista.

Henkinen älyn pohdintapiiri

Pienryhmässä käsitellään henkisen älyn sisältöä. Tavoitteena on pohtia arvotietoisuutta, viisaasta ja myötäelävää elämänasennetta sekä sisäisen ja ulkoisen rauhan toteutumista. Pohditaan henkisen älyn merkitystä elämän eri tilanteissa. Laaditaan toisia tukien ja kannustaen kunkin oman henkisen älyn toteuttamissuunnitelma. Piiri kokoontuu 5-8 kertaa kulloinkin 1,5 tuntia.

Henkisyyden myönteiset vaikutukset työelämässä työpaja tai yksilövalmennus

Työpajassa ja yksilövalmennuksessa käsitellään henkisyyden vaikutusta uravalintaan, työssä suoriutumiseen ja kehittymiseen, työn tarkoituksellisuuden kokemiseen sekä työssä jaksamiseen.  Erilaisia harjoituksia tehden pohditaan henkisyyden merkitystä mm. arvotietoisuuden vahvistajana sekä vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja palveluhalun edistäjänä. Laaditaan oma työelämän henkisyyden kehittämispolku. Työpaja käsittää viisi tapaamiskertaa. Yksilövalmennuksen kesto ja tarkempi toteutus sovitaan aina erikseen asiakaslähtöisesti.

Halusimme järjestää OAJ-Humak opettajat ry:n v. 2020 syyskokouksen yhteyteen virtuaalisesti toteutettavissa oleva, yhteisöllisyyttä tukeva tuokio. Kaipaisimme jotakin, joka virkistää ja rauhoittaa yhtä aikaa ja ajattelimme, että mieltä, kehoa ja sielua hellivä mindfulness olisi tähän sopiva.

Ohjaajana toimi Hannu Sirkkilä, joka oli aiemmin vetänyt työyhteisöllemme mindfulness-harjoituksia Valkeassa talossa. Hannu ohjaa lempeästi ja napakasti. Turvallinen ja mukava kokemus, sopii niin aloittelijoille kuin edistyneimmille.

OAJ Humak-opettajat ry.

Harvoin luen kirjaa noin nopeasti ja innolla. Löysin siitä paljon ajatuksia liittyen omaan henkiseen kehitykseeni. Enpä ole aiemmin juurikaan ajatellut henkisyyteni vaikutuksia työelämässä. Mutta kirjasi avasi henkisyyden merkitystä hienosti ja kansantajuisesti.

Ja voin kyllä allekirjoittaa useimmat "väitteesi" miten henkisyys vaikuttaa arvoihin ja sitä kautta opettaa arvostamaan kaikkia ihmisiä omina itsenään. Kiitos antoisasta kirjasta. Se sai ainakin minut tuntemaan, että olen henkisellä polulla menossa oikeaan suuntaan ja voin ehkä tuoda oman panokseni tähän inhimillistyvään ihmiskuntaan. Voimaannuttavaa lukemista tosiaan.

Ja sai miettimään omaa toimintaa työyhteisössä. Ja ehkä pikkuisen myös arvostamaan itseään enemmän omana keskeneräisenä itsenään.

HINNASTO: HENKISEN HYVINVOINNIN KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT
Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero sekä mahdolliset matkakulut Tampereen seudun ulkopuolelle.

”Henkistä fitnessiä ja älykkyyttä työelämään - kokemuksia ja käytäntöjä”-kirja • 30 € (+ mahdolliset postituskulut)

Henkisen fitnessin työpaja (5 krt) • 200 €

Henkisen fitnessin yksilövalmennus (5 krt) • 250 €

Voi hyvin työelämässä ja elämässä -kurssi (5 krt) • 200 €

Henkinen älyn pohdintapiiri (5 krt) • 125 €

Henkisyyden myönteiset vaikutukset työelämässä työpaja (5 krt) • 200 €

Henkisyyden myönteiset vaikutukset työelämässä yksilövalmennus • 250 €

Lue lisää henkisestä hyvinvoinnnista

Sielun Peili 1/2021 (maksullinen digilehti): Henkisyys parantaa työelämän laatua