Ikaalinen Spa & Resort -yhteistyö

Aloitan yhteistyön Ikaalinen Spa & Resort -kylpylän kanssa.  Yhteistyön muotona on mindfulness-ohjelmapalvelun tuottaminen kylpylän erilaisille asiakasryhmille. Kyseessä voivat olla yhtälailla yksittäiset kylpylävieraat kuin myös kylpylässä kokous-, koulutus- tai työhyvinvointiin (tyky-toiminta) liittyviä tilaisuuksia viettävät yritys- ja organisaatioasiakkaat. Konkreettisena palvelun muotona on ohjattu Mindfulness-kävely kylpylän läheisyydessä sijaitsevassa Voimametsässä. Tämän ohjauksen voin toteuttaa myös englannin-, ruotsin- ja saksankielisille asiakasryhmille.

Mindfulness-kävely Voimametsässä

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon -kävely toteutuu kylpylän lähellä olevalla Voimametsän, noin viiden kilometrin pituisella reitillä. Ohjatun kävelyn aikana huomioidaan kehon tuntemuksia ja pysähdytään tekemään haju-, kuulo-, näkö- ja tuntoaistimuksia. Tavoitteena on mielenrauhan edistäminen, stressistä vapautuminen ja voimaantuminen metsäympäristössä. Kävelyn kesto on 1,5 – 2 tuntia.

Mikä on Ikaalisten Voimametsä?

  • Suomen ensimmäinen luonnon ja metsien hyvinvointivaikutuksia hyödyntävä luontopolku.
  • avattiin toukokuussa 2010 Metsäntutkimuslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Ikaalisten Kylpylän yhteistyön tuloksena.
  • Voimametsä teemaympäristönä toteutettiin osana Terveyttä metsästä -hanketta.
  • hankkeen ja Voimametsän lähtökohtana olivat tutkimustulokset siitä, että metsä ja luontoympäristö vaikuttavat myönteisesti ihmisen stressistä elpymiseen
  • Voimametsän reitin varrelle sijoitettiin metsän ja ympäristön kokemiseen ja havainnoimiseen liittyviä harjoite- ja informaatiotauluja

Hyvinvointimatkailun kehityssuunnat 

Voimametsän reittiä ei juurikaan ole hyödynnetty ohjattuna aktiviteettina. Ikaalinen Spa & Resort lähteekin ennakkoluulottomasti monipuolistamaan ohjelmapalvelujaan. Innostavaa onkin ollut suunnitella ja täsmentää Mindfulness-kävelyn muotoa ja sisältöä kylpylän ohjelmapalveluista vastaavan Joni Suomisen kanssa.

Mindfulness metsäkävely on konkreettinen vastaus ihmisten lisääntyvään tarpeeseen edistää sisäistä mielen rauhaansa luontoyhteyttä kokemalla. Wellness-/hyvinvointimatkailun kehitystrendit antavat mielenkiintoisen perustan tällaiselle palvelulle. Pohjoiseurooppalaiseen kylpyläprofiiliin liittyvät tulevaisuudessa vahvoina painotuksina tutkimusten mukaan juuri outdoor-virkistymisen ohella hyvinvoinnin konkreettinen edistäminen,  luontokokemukset ja luonnossa tapahtuvan mielen ja kehon tasapainottaminen.

Ensimmäiset toteutukset

Mindfulness-kävely Voimametsässä toteutetaan kylpyläasiakkaille ja myös ulkopuolisille kiinnostuneille elo-syyskuun aikana seuraavasti:

  • lauantaina 21.8. klo 14 – 16
  • lauantaina 4.9. klo 15 – 17
  • keskiviikkona 8.9. klo 14 – 16
  • torstaina 30.9. klo 15 – 17

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohje tulee lähiaikoina kylpylän kotisivuille.