Uutta ja vanhaa henkisyyttä

Omassa ajassamme ihmisiä kiinnostavat monenlaiset henkiset suuntaukset ja virikkeet. Vaikka maallistumme ja uskontojen merkitys saattaa vähetä, kaipuu uskonnolliseen, hengelliseen tai henkiseen ei katoa. Etsimme ymmärrystä ja tulkintoja omalle elämällemme. Maailmankatsomukselliset selitykset saavat uusia muotoja ja ihmiset hakevat yksilökeskeisemmin tulkintoja olemassaoloonsa ja arkeensa.

Ensi vuoden alussa pidän sekä Tampereen seudun työväenopistolla että Pirkan opistolla Nokialla  kurssin nimeltä ”Uutta ja vanhaa henkisyyttä”. Kuten tämän syksyn hyvinvointimatkailun kurssista, niin tästä uudesta kurssistanikin olen todella innoissani ja odotan suurella mielenkiinnolla tulevia opetuskertoja ja mielenkiintoisia keskusteluja.

Omien kokemusten runsautta  

Miksi sitten haluan toteuttamaan tällaisen kurssin? Ensinnäkin koen itse olevani jonkinlainen ikuinen henkinen etsijä ja vaeltaja. Ehkä se on elämäntehtäväni: poimia virikkeitä eri suunnista ja saada siten ymmärrystä omaan elämääni.

Viimeisen parikymmenen vuoden ajalta takanani on monenlaisia kursseja ja seminaareja kotimaassa ja ulkomailla, luettuja kirjoja, meditaatioharjoituksia sekä antoisia keskusteluja samanlaisista asioista kiinnostuneiden kanssa. Nyt on tullut aika sanoittaa omia kokemuksia ja ajatuksia ja antaa kurssilleni tällä tavoin omakohtainen selkäranka ja juoni.

Tutkimuksellisia tulkintoja

Toinen tulosuuntani uuden ja vanhan henkisyyden tarkasteluun on tutkimuksellinen ja kiinnostukseni uskontoetnologiaan. Tässä mielessä ratkaisevaa oli kirjani ”Henkistä fitnessiä ja älykkyyttä työelämään - kokemuksia ja käytäntöjäkirjoittamisen prosessi ja perehtyminen kotimaiseen ja kansainväliseen uskontotieteelliseen ja konkreettisemmin uushenkisyyden tutkimukseen.

Aarreaitaksi muodostui Åbo Akademin Donnerska Institutetin uskontotieteen kirjasto. Ihmisten kiinnostusta, vaikka enkeleihin, luonnon henkiin, viestien saamiseen edesmenneiltä läheisiltään tai erilaisiin aasialaisiin uskonnollisiin suuntauksiin, tutkitaan ja tulkitaan. Voi sanoa, että ilman Donnerska Instituutin kirjastoa en olisi hakenut opiskelemaan etnologiaa ja antropologiaa ja suuntanut juuri uskontoetnologiaan.

Kyse oli jonkinlaisesta innosta ja intuitiosta. Tai ehkä se oli henkistä tietoisuutta, sen hetken henkistä älykkyyttä. Nähdä tienviitta johonkin uuteen ja kutsuvaan suuntaan, jota en voinut välttää.

Uutta henkisyyttä – yksilöllistä ja kokemuksellista

Kurssini avaintermi on uushenkisyys. Sillä on tietysti monenlaisia määritelmiä, kuvauksia ja tulkintoja. Uushenkisyys voidaan yleisellä tasolla nähdä jonkinlaisena sateenvarjokäsitteenä sille, että ihmiset etsivät ja löytävät elämän- ja maailmankatsomuksellisiin kysymyksiinsä vastauksia ja vaikutteita monenlaisista suuntauksista ja he poimivat niistä itselleen mieleisiä aineksia. Kurssini nimi onkin osuvasti ja tarkoituksellisesti ”Uutta ja vanhaa henkisyyttä”, koska vanhat sisällöt muokkaantuvat uudenlaiseen käyttöön usein myös keskenään sekoittuen.

 

Mielenkiintoista onkin pohtia uuden henkisyyden taustatekijöitä ja ihmisten motiiveja. Yksilöllisten valintojen ohella näyttää korostuvan elämyksellisyys eli henkisyyden on sisällön ohella annettava kokijalleen myös tunteita ja mieleen jääviä kokemuksia ja muistoja. Monet kokevat myös tärkeäksi henkilökohtaiseen kasvuun suuntautumisen. Henkisyys on itsensä kehittämisen ja oman henkisen älykkyyden täsmentymisen prosessi.

Rajapinta psykohenkisyyteen ja erilaisiin self-help -menetelmiin on mielenkiintoinen, kun meille on tarjolla monenlaisia mielemme kehittämiseen liittyviä oppeja. Voikin pohtia, milloin henkisyys on uskonnon kaltaista, milloin se on enemmänkin psykologiaa.

Sisältöjen ja muotojen monipuolisuutta

Uuden ja vanhan henkisyyden konkreettiset muodot ovat monet. Tulevalla kurssillani käsittelen joogan, mindfulnessin, aasialaisen uskonnollisuuden, enkeliuskon, spiritualismin, shamanismin ja luonnonuskontojen sisältöjä ja ilmenemismuotoja.

Henkisyys ilmenee ajassamme tietysti myös monia muina muotoina ja sisältöinä. Ehkä innostun niitäkin tarkastelemaan kurssien aikarajojen puitteissa. Mutta tämän blogitestini päätteeksi asetan sinulle kysymyksen:

Mitä henkisyys, uutena, vanhana tai niiden yhdistelmänä, on sinun mielestä ja miten se vaikuttaa sinun elämässäsi?

Vastauksia saatan käyttää kursseillani. Anonyymisti toki. Kiitos siis jo etukäteen vastauksistasi

 


Kurssitiedot:

  • Tampereen seudun työväenopisto: 10.1.-21.3. (maanantaisin klo 18.45 – 20.15)
  • Pirkan opisto, Nokia: 26.1. – 23.2. (keskiviikkoisin klo 18.00 – 20.00)